Høy aktivitet i april!

Fem nye instruktører, endrede åpningstider og muligheter for at DU kan bli hall-vert for KRK.

Første helgen i april ble det arrangert “Klatreleder inne” kurs i regi av Norges Klatreforbund (NKF). Instruktør og klubbutvikler Morten Bøvre holdt kurset i vår egen klatrehall. Nå er det fem nye medlemmer i Kvinesdal Rock Klatreklubb som har fått sertifisering som klatreinstruktør. Dette gjør at vi kan utvide tilbudet og holde flere kurs. Neste brattkortkurs blir 12-13 mai, og kurset er allrede full booket

Vi tilbyr nå også kurs i uteklatring, som skal avholdes for første gang 3-4 juni. Påmelding skjer via facebook i kommentarfeltet. Har du brattkort og vil ta steget ut, så er dette perfekt. Instruktørene er meget erfarne og de kan svare på det meste. 990 kr for dette kurset er veldig rimelig. Meld deg på!

Samme helgen som instruktørkurset var det styremøte i KRK, her ble det tatt opp flere punkter som skal gjøre det lettere for medlemmer å bruke klatrehallen.

Betalingsmetoder: Vi har fått flere tilbakemeldinger om at folket ønsker Vipps, så det kommer. Vipps er DNB, mens mCASH er Sparebank1. Disse samarbeider nå for å lage en felles løsning. For å være sikker på at dette blir bra bruker vi fremdeles mCASH inntil vi ser resultatet.

Hall-vert: Motiverte medlemmer med brattkort vil få muligheten til å bli hall-verter under ledelse av Ruben Nordås og Geir Lennart Reppen. Hall-vertene vil kunne åpne hallen utover Kvinabadets åpningstider, sørge for utleie av utstyr og sørge for at sikkerheten er ivaretatt. Vi stiller flere krav til en hall-vert, beskrevet i en instruks som ligger på hjemmesiden.

Skoler og barnehager: Klatreklubben skal legge til rette for at skoler og barnehager kan benytte klatrehallen i skoletiden. For at dette skal gjøres forsvarlig må personen som skal hente ut nøkkel til klatrehallen være godkjent som hall-vert. Dette for å sikre at personer som har adgang til hallen har tilstrekkelig kunnskap om sikkerhet og hvordan klatrehallen skal behandles.

Åpningstidene vil også bli endret fra og med denne uken. Flere tilbakemeldinger forteller at det ikke optimalt med en time med barneklatring per dag. Derfor setter vi hele tirsdagen som familiedag. Vi kunne ønsker også at foreldre engasjerer seg som hall-verter.

Boltekurs for utendørs klatrefelt: Vi arrangerer Sørlandets største utendørs limeboltekurs helgen 20-23 april. Erfarne klatrere fra mange klubber vil da komme til Kvinesdal for å lære å sette limbolter i fjellet. Kurset vil bli arrangert av Børre Bergshaven, en anerkjent person i klatremiljøet i Norge og utlandet. Vi gleder oss til dette kurset.

Sikkerheten i hallen er noe som vi kontinuerlig jobber med. En utfordring nå er antall personer i klatreområdet. Publikum må forstå at hallen er liten og at mer enn 20 stykker i klatreområdet ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig. Kommunikasjon er en av de viktigste sikkerhetstiltakene vi har. Folk som ikke klatrer og som snakker med de som sikrer påvirker direkte sikkerheten til den som klatrer. Dette er et felles ansvar. Folk som ikke klatrer må flytte seg bort fra klatreveggen.

Vi har også fått ett stykke i Agder der vi forteller om planene vår for utendørsfeltene i Kvinesdal 😀

God Påske!

Midtside 7.4.17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s