Brattkortprøve 
Brattkortprøven er en prøve hvor klatrerne skal demonstrere at de har tilstrekkelige kunnskaper og sikringsferdigheter til å kunne opptre sikkert på innendørs klatrevegger. Prøven legges opp som en klatreøkt, der klatrerne skal ta på utstyr uten hjelp, gjennomføre kameratsjekk og løpende sjekk, og sikre en annen klatrer under topptauing, leding og nedfiring.
Klatrerne kan gjerne ta prøven parvis, slik at den ene klatrer mens den andre sikrer og deretter bytter. Kameratsjekk skal gjennomføres ved hvert taubytte. Aktuelle og akseptable metoder og sikkerhetsrutiner er beskrevet i NKFs hefte ”Metodesett” og i læreboka ”Innføring i klatring”. Hvis klatrerne stiller med personlig utstyr bør dette brukes, men under prøven skal det skal brukes tradisjonell taubrems. Assisterende taubremser (Grigri, Cinch, o.l.) kan benyttes under prøven dersom sikreren av særskilte årsaker ikke kan benytte seg av tradisjonell taubrems.
For å få Brattkort skal klatreren demonstrere følgende ferdigheter og kunnskaper:
Forberedelser
– Korrekt påtaking av sele og innbinding med åttetallsknute.
– Korrekt montering av sikringsbrems.
– Kontroll på egen side og kameratsjekk skal gjennomføres før klatring og ved hvert taubytte (sele, innbinding, taubrems, skrukarabiner, tauende sikret). Hver klatrer skal ha kontroll på alle sjekkpunkter på sin egen side, før de går i gang med kameratsjekken.
Sikringsarbeid
Klatreren skal sikre en annen under topptauklatring, leding og nedfiring, med korrekte handgrep under mating og haling av tau, korrekt posisjon ved veggen og minimal slakk på tauet. Klatreren skal holde et kort fall under topptau- og ledklatring etter signal fra instruktør, men trenger ikke selv å gjennomføre noe fall.
Oppe i veggen
Klatring på led er ikke nødvendig for å bestå prøven, men klatrerne skal praktisk ved klatring eller muntlig vise at de forstår kravene til sikker leding: Korrekt posisjon ved innhekting av kortslynger, hekting innenfra og ut. Faren ved tau bak beinet. Forskjell i fallpotensial ved leding og topptauing.  Hvil i veggen ved utmattelse; korrekt nedfiring hvis klatreren ikke kommer opp til snufestet.
Topptau-/snufeste: Kunne bruke festet korrekt; aldri stillestående tau og tau i bevegelse i samme feste.
Kommunikasjon og oppmerksomhet
– Klatrer og sikrer skal ha en aktiv og tydelig kommunikasjon hele veien:
o idet klatringen starter, for å forvisse seg om at begge er klare
o mens klatreren er i veggen, i tilfelle situasjonen krever det
o alltid signal med øyekontakt før nedfiring og planlagt belastning av tauet
– Sikrer skal gi beskjed dersom klatrer gjør noe som kan være farlig (hente tau under forrige bolt, hekte feil eller liknende).
– Klatrer og sikrer skal demonstrere sikker opptreden ved og i veggen:
o konsentrasjon om sikringsarbeidet, full oppmerksomhet om taukameraten
o ikke forstyrre andre eller la seg selv forstyrre under innbinding og sikring
o vikeplikt for andre klatrende, ikke gå i fallsonen, vær obs på pendelfall
o rolig og disiplinert opptreden
Ansvar
– Kjenne til innholdet i klatrevettplakaten.
– Forstå ansvarsprinsippet: Eneansvar for egen opptreden, solidarisk ansvar for sikkerheten til taukamerat og andre klatrere på stedet:
o Ikke lag faresituasjoner
o Spør når du ser noen gjøre feil
o Advar når du ser noe farlig
Prøven avsluttes med at klatrerne leser gjennom og signerer ansvarserklæringen.  Det er primært kunnskaper og sikringsferdigheter som skal demonstreres ved brattkortprøven, og det stilles derfor ikke krav til at man skal klatre på led eller klatre en bestemt vanskelighetsgrad.
Dersom klatreren viser ferdighets- eller kunnskapsmangler som klart vil gå ut over sikkerheten, skal Brattkort ikke utstedes.  Klatreren henvises i så fall til kurs eller egentrening.  Ved mindre alvorlige ferdighets- eller kunnskapsmangler kan Ledekort likevel utstedes dersom klatreren umiddelbart forstår og retter seg etter korrigering.
Om du stryker på brattkortprøven
Benytt deg av de kurs og oppfølgingstilbud som finnes ved klatresenteret.  Alternativt kan du øve sammen med en annen klatrer som har Ledekort, og som er over 18 år. Deretter kan du gå opp til ny brattkortprøve når du selv føler deg klar for det.
Sjekkliste for brattkortprøve:
Sikring på topptau
1. Påtaking av sele, innbinding med åttetallsknute, montering av sikringsbrems
2. Kontroll på egen side og kameratsjekk (sele, knute, brems, skrukarabiner, tauende sikret)
Hver klatrer skal ha kontroll på sin egen side, før de går i gang med kameratsjekken. Dette skal bidra til økt sikkerhet, men det blir også lettere å fange opp kunnskapshull hos de to klatrerne. 
3. Tydelig kommunikasjon med øyekontakt (klart for klatring, før nedfiring, beskjed ved feil)
4. Håndgrep under sikring og nedfiring.
En ensom sikringshånd kan kun gli langs tauet når man mater tau ut, ikke når man tar det inn.
5. Påpasselig haling og mating av tau, oppmerksom og kontrollert nedfiring
6. Riktig plassering under sikringsarbeidet
7. Holde et fall
Sikring på led
8. Gjennomgang av tau, tauende sikret
9. Påtaking av sele, innbinding med åttetallsknute, montering av sikringsbrems
10. Kontroll på egen side og kameratsjekk (sele, knute, brems, skrukarabiner, tauende sikret)
Hver klatrer skal ha kontroll på sin egen side, før de går i gang med kameratsjekken. Dette skal bidra til økt sikkerhet, men det blir også lettere å fange opp kunnskapshull hos de to klatrerne.
11. Tydelig kommunikasjon med øyekontakt (klart for klatring, før nedfiring, beskjed ved feil)
12. Håndgrep under sikring og nedfiring
13. Påpasselig haling og mating av tau, oppmerksom og kontrollert nedfiring
14. Riktig plassering under sikringsarbeidet
15. Holde et fall – fallet skal skje over forrige bolt trygt opp i veggen slik at det ikke er fare for bakkefall. Klatreren må kunne gjøre rede for vektforskjell og dens betydning.
Leding: Deltaker trenger ikke å lede selv, men må kunne gjøre rede for pkt 16-19
16. Innhekting av slynger; riktig høyde, riktig retning på tau
17. Unngå tau bak beinet
18. Innhekting av toppfeste
19. Hvil ved utmattelse, korrekt nedfiring før toppfeste
Viktige kunnskaper
20. Kjenne innholdet i klatrevettplakaten.
21. Kjenne til kravene om sikker opptreden i klatreanlegget.
22. Lest, forstått og underskrevet ansvarserklæringen.
Krav til Instruktør og sted for gjennomføring:
Krav til Instruktør
– Den som utsteder brattkort skal være godkjent til dette av NKF, og være i NKFs instruktørdatabase med gyldig godkjenning
– Utsteder må være over 18 år
Før gjennomføring:
– Instruktør skal forsikre seg om at det foreligger en risikoanalyse for topptaukort- og brattkortprøve for den aktuelle veggen, samt ha lest gjennom risikoanalysen og gjort seg kjent med denne.
– Instruktør skal kontrollere at utstyret som blir brukt er i sikkerhetsmessig stand
– Instruktør skal se til at topptau er korrekt hengt opp
Gjennomføring
– Veggen skal være høy nok til at prøven kan gjennomføres på en god og sikker måte
– Prøven skal holdes i en del av veggen uten særlig støy eller forstyrrelser
– Instruktør skal se til at det brukes tradisjonell taubrems under prøven. Selvlåsende taubremser (Grigi, Cinch, o.l.) kan benyttes under prøven dersom sikreren av særskilte årsaker ikke kan benytte seg av tradisjonell taubrems.
– Instruktør skal se til at ingen passerer under klatrer under prøven
– Instruktør skal holde i passiv ende av tauet under hele prøven