Første gang du klatre i klatrehallen i Kvinesdal? Da må du igjennom disse stegene. 

 1. Lese og erkjenne ansvars erklæringen.  
  1. Ansvarserklæring
  2. Kviterings epost på akseptert ansvarserklæring fremvises i resepsjonen
 1. Fremvise topptaukort eller ledkort
  1. De som tar klatrekurs hos oss får midlertidig klatrebevis og kan øve seg i veggen frem til brattkort-test. 2 måneders varighet.
  2. Har du ikke klatrebevis?
   1. Da har du ikke lov til å sikre noen som klatrer i veggen. 
   2. Uten sikringsbevis kan man klatre, men sikrer må ha sertifisering
   3. Følg oss på facebook for kurs og eventer for nybegynnere.
 1. Betal via Vipps, gå inn på “Kjøp noe”  i vipps menyen og velg klatrehallen
  1. Fremvis kvitering på telefonen i resepsjonen

Prisene finner du her: Priser: 

Ved signert ansvars-erklæringen så aksepterer man disse reglene:

Kvinesdal Rock Klatreklubbs regler:

 1. Alle har lov til å buldre. Du har selv ansvaret for at ikke andre buldrere faller på deg. Ikke gå under andre som buldrer.
 2. Alle over 5 år har lov til å klatre (men ikke sikre) på topptau og led på alle vegger.
 3. Hvis du ikke har Topptaukort eller Brattkort, kan du likevel sikre på topptau på våre lavere vegger dersom det er en instruktør tilstede og;
  1. du har skrevet under på vår ansvarserklæring
  2. du er i stand til å sjekke klatreutstyret, gjøre korrekt kameratsjekk og sikre forsvarlig på topptau.

*For personer under 18 år skriver foresatt under på asvarserklæringen, og foresatt er ansvarlig for å vurdere om den mindreårige har den nødvendige kompetansen. Hvis du er fylt 18 år og oppfyller kravene ovenfor, kan du også trene på sikring på led til femte bolt.

 1. Topptaukort gir adgang til å sikre på topptau på veggene der topptau-klatring er tillatt. Kortet skal henge i selen når du sikrer. Hvis både den som sikrer og den som klatrer er under 16 år, skal begge minst ha Topptaukort, også på lave vegger.
 2. Brattkort gir adgang til å sikre på led på alle vegger. Kortet skal vises før hver klatring.
 3. Du har lov til å veilede én ikke-sikringskyndig person som sikrer om gangen hvis du er minst 18 år og har Topptaukort (kun topptau) eller Brattkort (topptau og led). Veilederen er ansvarlig for at dette foregår på en sikker måte. Veilederen skal være på bakken, ha fullt fokus på sikreren og holde i tauet under taubremsen hele tiden. Du skal ikke samtidig sikre andre.
 4. Enhver form for lønnet instruksjon i Kvinabadet’s lokaler skal kun skje etter avtale med styret i Kvinesdal Rock Klatreklubb.
 5. Klatrevakten kan henvise til buldring og inndra Topptaukort eller Brattkort dersom det ikke sikres forsvarlig.
 6. Småbarn skal være i følge med voksen og holdes under oppsyn hele tiden. Støynivået skal holdes moderat.
 7. Det er ikke lov å klatre/buldre på ruter som er opptatt.
 8. Det skal maksimalt være 4 klatrere i ledveggen og 3 klatrere i buldrehula samtidig.

Ansvarserklæring.

i. Kvinesdal Rock Klatreklubb forplikter seg til å holde klatreveggene inkl. faste topptau, buldreveggene,  resten av anlegget, og utleieutstyr i forsvarlig stand.

ii. All buldring og opphold ved buldreveggene skjer på eget ansvar. Du har selv ansvaret
for å ikke få en fallende buldrer i hodet.

iii. All tauklatring og opphold ved klatreveggene skjer på eget ansvar. Ikke stå unødig i
fallsonen til en klatrer. Du har selv ansvaret for å ikke få en fallende klatrer i hodet;
dette gjelder både når du er på gulvet og når du klatrer på en rute ved siden av. Når
du sikrer, be uvedkommende som står i fallsonen til din klatrer flytte seg ut av
fallsonen, og pass på at andre i fallsonen er oppmerksomme når det er fare for at
din klatrer faller i hodet på dem.

iv. Alle som har lært å sjekke om klatreutstyret er i forsvarlig stand til å gjøre
kameratsjekk, skal selv sjekke at klatreutstyret er i forsvarlig stand og gjøre
kameratsjekk, både når man klatrer på egenhånd og når man deltar på kurs, grupper
eller andre klatreaktiviteter i KRKs regi, og uansett om man bruker eget utstyr
eller utstyr leid av KRK. Faste topptau regnes som del av anlegget og det
forventes ikke at kunden sjekker de faste topptauene.

v. Som deltaker på tilbud med instruktør forplikter du deg til å rette deg etter instrukser fra instruktøren.

vi. Dersom du oppdager sikkerhetsmessige mangler med anlegget forplikter du deg til å
melde fra til personalet.

vii. Dersom du oppdager at andre klatrer eller sikrer uforsvarlig, eller på annen måte setter
seg selv eller andre i fare, forplikter du deg til å melde fra til personalet.