Risiko

All klatring er forbundet med risiko. Dette gjelder både klatring ute og klatring innendørs i trygge omgivelser. Det er derfor svært viktig å være kjent med faremomentene ved klatring, kjenne sine egne ferdigheter og begrensninger, og ha tilstrekkelig kunnskap om utstyr og bruken av det.

Kvinesdal Rock Klatreklubb jobber aktivt med ulykkesforebyggende tiltak og arrangerer ulike aktiviteter for å øke kunnskapen om sikkerhet:

Sikkerhetsseminarer

Vi vil med jevne mellomrom prøve å arrangere sikkerhetsseminarer der vi går igjennom faremomenter ved klatring og instruerer om riktig bruk av utstyr.

sikringkort-kompetansehefte