Topptau kurs

Topptaukortprøven er en prøve hvor klatrerne skal demonstrere at de har tilstrekkelige kunnskaper og sikringsferdigheter ved topptauklatring til å kunne opptre sikkert på innendørs klatrevegger.  Prøven legges opp som en klatreøkt, der klatrerne skal ta på utstyr uten hjelp, gjennomføre kameratsjekk og løpende sjekk, og sikre en annen klatrer under topptauing og nedfiring.

Klatrerne kan gjerne ta prøven parvis, slik at den ene klatrer mens den andre sikrer og deretter bytter.  Kameratsjekk skal gjennomføres ved hvert taubytte.

Aktuelle og akseptable metoder og sikkerhetsrutiner er beskrevet i NKFs hefte ”Metodesett”, i læreboka ”Innføring i klatring” og i videoen ”Brattkortprøven”.  Hvis klatrerne stiller med personlig utstyr bør dette brukes, men under prøven skal det skal brukes tradisjonell passiv taubrems. Aktive taubremser (Grigri, Cinch, o.l.) kan benyttes under prøven dersom sikreren av særskilte årsaker ikke kan benytte seg av passiv taubrems.

For å få topptaukort skal klatreren demonstrere følgende ferdigheter og kunnskaper:

Forberedelser

–    Korrekt påtaking av sele og innbinding med åttetallsknute.

–    Korrekt montering av sikringsbrems.

–    Kontroll på egen side og kameratsjekk skal gjennomføres før klatring og ved hvert taubytte (sele, innbinding, taubrems, skrukarabiner, tauende sikret). Hver klatrer skal ha kontroll på alle sjekkpunkter på sin egen side, før de går i gang med kameratsjekken.

Sikringsarbeid

Klatreren skal sikre en annen under topptauklatring og nedfiring, med korrekte handgrep under mating og haling av tau, korrekt posisjon ved veggen og minimal slakk på tauet. Klatreren skal holde et kort fall under topptauklatring etter signal fra instruktør (men trenger ikke selv å prøve noe fall).

Oppe i veggen

Klatring på topptau er ikke nødvendig for å bestå prøven, men klatrerne skal ved klatring eller muntlig vise at de forstår kravene til sikker topptauklatring: Klatreren skal forstå farene ved pendel ut av veggen eller sidelengs i veggen. Videre skal klatreren kjenne til hva som regnes som et sikkert topptaufeste.

Kommunikasjon og oppmerksomhet

–    Klatrer og sikrer skal ha en aktiv og tydelig kommunikasjon hele veien:

o    idet klatringen starter, for å forvisse seg om at begge er klare

o    mens klatreren er i veggen, i tilfelle situasjonen krever det

o    alltid signal med øyekontakt før nedfiring og planlagt belastning av tauet.

–    Sikrer skal gi beskjed dersom klatrer gjør noe som kan være farlig (pendel, vikeplikt osv)

–    Klatrer og sikrer skal demonstrere sikker opptreden ved og i veggen:

o    konsentrasjon om sikringsarbeidet, full oppmerksomhet om taukameraten

o    ikke forstyrre andre eller la seg selv forstyrre under innbinding og sikring

o    vikeplikt for andre klatrende, ikke gå i fallsonen, vær obs på pendelfall

o    rolig og disiplinert opptreden

 

Ansvar

–    Klatreren skal kjenne til innholdet i klatrevettplakaten.

–    Forstå ansvarsprinsippet: Eneansvar for egen opptreden, solidarisk ansvar for sikkerheten til taukamerat og andre klatrere på stedet:

o    Ikke lag faresituasjoner

o    Spør når du ser noen gjøre feil

o    Advar når du ser noe farlig

Prøven avsluttes med at klatrerne leser gjennom og signerer ansvarserklæringen for topptaukort.  Det er primært kunnskaper og sikringsferdigheter som skal demonstreres ved topptaukort-prøven, og det stilles derfor ikke krav til at man skal klatre på topptau eller klatre en bestemt vanskelighetsgrad.

Dersom klatreren viser ferdighets- eller kunnskapsmangler som klart vil gå ut over sikkerheten, skal topptaukort ikke utstedes.  Klatreren henvises i så fall til kurs eller egentrening. Ved mindre alvorlige ferdighets- eller kunnskapsmangler kan topptaukort likevel utstedes dersom klatreren umiddelbart forstår og retter seg etter korrigering.

Ved stryk på topptaukort-prøven

Benytt deg av de kurs og oppfølgingstilbud som finnes ved klatresenteret.  Alternativt kan du øve sammen med en annen klatrer som har Brattkort eller Topptaukort, og som er over 18 år. Deretter kan du gå opp til ny topptaukort-prøve når du selv føler deg klar for det.

Sjekkliste for Topptaukort-prøve

  1. Påtaking av sele, innbinding med åttetallsknute, montering av taubrems
  2. Kontroll på egen side og kameratsjekk (sele, knute, taubrems, skrukarabiner, stoppknute)

Hver klatrer skal ha kontroll på sin egen side, før de går i gang med kameratsjekken. Dette skal bidra til økt sikkerhet, men det blir også lettere å fange opp kunnskapshull hos de to klatrerne.

  1. Tydelig kommunikasjon med øyekontakt (klart for klatring, før nedfiring, beskjed ved feil)
  2. Håndgrep under sikring og nedfiring
  3. Påpasselig haling og mating av tau, oppmerksom og kontrollert nedfiring
  4. Riktig plassering av sikrer under sikringsarbeidet
  5. Holde et fall
  6. Kjenne innholdet i klatrevettplakaten
  7. Kjenne til kravene om sikker opptreden i klatreanlegget
  8. Lest, forstått og underskrevet ansvarserklæringen for Topptaukort/Brattkort